Historie

Práce na výzkumu , který vedl k vytvoření zdravotnického prostředku nabízeného dnes pod názvem HemaGel započala v první polovině 90. let 20. století. Tehdy zahájená zkoumání by však nebyla možná bez dřívějších výsledků Ústavu makromolekulární chemie. I HemaGel tak svým způsobem vděčí za svoji existenci objevu přípravy hydrofilních polymerů založených na poly(2-hydroxyethylmetakrylátu). Objev profesora Wichterleho a jeho týmu, který v šedesátých letech umožnil zahájení výroby měkkých kontaktních čoček, tak tvoří i bázi, na které stojí základy HemaGelu.

Výrazný průlom zaznamenal výzkumný tým v polovině 90. let, když se podařilo realizovat myšlenku Ing. Jiřího Labského, CSc., na zabudování stéricky stíněných aminů, tzv. lapačů volných radikálů, do některých polymerů, které lidský organismus dobře snáší.


Užití polymerní matice má hned několik výhod. Je tvořena velkými makromolekulami, které jsou navzájem propojeny do sítě. To zabraňuje průniku těchto molekul přes kůži do těla, takže zůstávají stále na povrchu rány. Umožňují tak aktivní látce soustavně působit.

V roce 1997 byl projektu udělen český patent, cesta k volně dostupnému prostředku ale zdaleka ještě nekončila. Převod laboratorně získaných výsledků do provozní podoby, kterou lze vyrábět ve velkých objemech, byl velmi složitý, pracovní tým musel řešit mnohé otázky spojené s optimalizací složení. Samostatný okruh problémů a výzev k překonání s sebou přinesl nutnost nalézt rovnováhu mezi účinností výrobku a cenou, která by umožnila průmyslovou výrobu.

Držitelem patentu je Ústav makromolekulární chemie AV ČR, který na základě smluvního vztahu poskytuje výrobní práva k prostředku společnosti VH Pharma, a.s.

Autoři patentu

Ing. Jiří Labský, CSc.

* 1936

je autorem více než 100 publikací v mezinárodních časopisech a 55 patentů. V roce 2002 získal spolu s MUDr. Karlem Smetanou, DrSc., prestižní ocenění Česká hlava... číst více

Ing. Jiří Vacík, CSc.

* 1938

působil v 90. letech jako vedoucí oddělení hydrogelů pro lékařskou a technickou praxi Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a řídil tým věnující se vývoji HemaGelu... číst více

MUDr. Pavel Hošek

* 1948

pracoval jako praktický lékař. Během výzkumu se podílel zejména na praktickém testování gelu.

Makromolekulární ústav

Přípravek k podpoře hojení zánětlivých onemocnění, který dnes označujeme obchodním názvem HemaGel, byl vyvinut v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v. v. i. Toto špičkové vědecké středisko se vědě a výzkumu věnuje již půl století a dalo vzniknout i jednomu z nejslavnějších českých vynálezů všech dob – kontaktním čočkám.

Historie Ústavu makromolekulární chemie se začala psát v padesátých letech 20. století. Úspěšné vědecké sympozium o makromolekulách, které se konalo v Praze roku 1957, bylo impulsem ke vzniku specializovaného pracoviště zaměřujícího se na toto rychle se rozvíjející vědní odvětví. ÚMCH byl založen v roce 1959 coby součást Akademie věd a jeho prvním ředitelem byl profesor Otto Wichterle, jehož jméno je již navždy spojeno s vynálezem a následně i zahájením výroby měkkých kontaktních a intraokulárních čoček.

Pod vedením profesora Wichterleho se ÚMCH již od počátku zaměřil stejnou měrou na polymerní chemii i fyziku, důraz byl kladen i na zachování rovnováhy mezi teoretickým výzkumem a praktickým uplatňováním výsledků v praxi. Opravdu výjimečný vědecký kredit pražského Ústavu makromolekulární chemie potvrzuje i skutečnost, že Praha jako jediné město na světě měla tu čest hostit Mezinárodní sympozia o makromolekulách IUPAC hned třikrát (v letech 1957, 1965 a 1992).

Intenzivní vědecká a výzkumná činnost pokračuje i nadále, od 1. ledna 2007 má pracoviště právní formu veřejné výzkumné instituce. V posledních letech se ÚMCH zaměřuje na trojici hlavních oblastí: výzkum biomakromolekulárních systémů, zkoumání dynamiky a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních polymerních útvarů a problematika přípravy, charakterizace a využití nových polymerů s řízenou strukturou a vlastnostmi. Velký důraz je v ÚMCH kladen i na činnost vzdělávací, ve spolupráci s vysokými školami zajišťuje doktorský studijní program v polymerních vědách.

Mechanismus účinku HemaGelu

Novinky
Hemagel pomůže při léčbě akné

Hemagel pomůže při léčbě akné

Zanícená místa a jizvičky se neobjevují pouze po...

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Povrchové ranky, mezi něž patří škrábance a...

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

I přes bolest a případné krvácení jdeme s tímto...