Mechanismus účinku

Volné kyslíkové radikály - jsou velmi reaktivní částice s nepárovým elektronem, které díky své nestabilitě dokážou narušovat a ničit zdravé buňky a tím zpomalit, nebo dokonce zastavit hojení rány.

Hojení narušují volné kyslíkové radikály, které se tvoří všude tam, kde dojde k poranění. Při patologickém hojení je jejich produkce vyšší, což dále potencuje probíhající zánět a znesnadňuje hojení a novotvorbu nové tkáně. Tento bludný kruh lze přetnout jedině vychytáním volných radikálů a tím urychlit celkovou dobu hojení rány, což jde ruku v ruce s finanční úsporou, ale samozřejmě i pohodlím pacienta.

Vychytávání ROS Při zánětlivém procesu ve tkáni dochází ke vzniku reaktivních kyslíkových radikálů (ROS), které se uvolňují do tkání. V poškozených buňkách jsou často aktivovány enzymy, které samy vytváří tyto radikály a peroxid vodíku, což vede k tomu, že v poškozené tkáni přibývá reaktivních produktů kyslíku. Nadměrná koncentrace ROS způsobuje poškození i zdravých buněk, což vede k rozvoji zánětlivé reakce a zpomaluje tvorbu nového epitelu a tím i hojení rány. Nepříznivý vliv nadměrné produkce ROS na průběh hojení poškozené tkáně je v lékařské literatuře dokumentován již od počátku 90. let minulého století, stejně tak jako pozitivní vliv látek omezujících působení ROS (např. SOD, antioxidanty). Stericky stíněný amin, který je chemicky zabudován ve struktuře HemaGelu®, funguje jako velmi účinný lapač reaktivních produktů kyslíku (ROS) a převádí je na stabilní, pro organismus neškodlivé sloučeniny.

 

ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU INFEKCE DO RÁNY

Díky aplikaci HemaGelu na ránu zamezíte okamžitě přístupu infekce do rány. HemaGel aplikujete v tenké vrstvě 1-2 mm na ránu s mírným přesahem za zdravou pokožku. Tím zajistíte bariéru proti vstupu infekce z vnějšího okolí do rány.

 

Metoda vlhkého hojení není nic zcela nového. Již staří Sumerové, Egypťané, Řekové i Římané využívali jako základní složku hojivých balzámů med. Jeho aplikace do rány pomáhala (kromě jiných účinků) udržovat vlhké prostředí. O mnoho let později vystřídala zavedené postupy suchá sterilní gáza. Ta se vyznačovala dobrou sací schopností a ránu tím silně vysušovala. Dlouho byla jediným materiálem používaným k obvazům.

V 60. letech 20. století bylo prokázáno, že rána, která se hojí ve vlhkém prostředí, má až o 40 procent kratší dobu hojení ve srovnání s krytím suchým obvazem. Začaly být vyvíjeny nové materiály. Přesto trvalo dalších téměř 30 let, než bylo vlhké hojení zavedeno do široké medicínské praxe.
Vlhké hojení podporuje v ráně fázi granulace a epitelizace. Kromě toho dokáže vlhké krytí typu HemaGel udržet správné pH a konstantní teplotu v ráně. Velmi důležitou výhodou pro pacienty je, že díky použití vlhkého hojení jsou převazy méně bolestivé a méně časté.
Díky všem těmto skutečnostem je léčba pro pacienta i méně nákladná.

ÚČINKY HEMAGELU V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH HOJENÍ

Zásadní rozdíl oproti ostatním dostupným přípravkům je, že ÚČINKY HEMAGELU NEZÁVISÍ NA MNOŽSTVÍ VSTŘEBANÉ ÚČINNÉ LÁTKY. Urychlení hojení HemaGelem je zapříčiněno výhradně jeho chemickou strukturou, která ihned po aplikaci nastolí v ráně IDEÁLNÍ PODMÍNKY….

Více informací: Urychlení hojení při použití HemaGelu TEDY NENÍ ZPŮSOBENO SUPLEMENTACÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO RÁNY, ale ELIMINACÍ FAKTORŮ, KTERÉ HOJENÍ RÁNY KOMPLIKUJÍ (ideální prostředí, infekce, ROS). Dokonalé reparační procesy organismu tak probíhají bez vnějších vlivů, a tedy rychleji.

Charakteristické je pro HemaGel to, že SE NEVSTŘEBÁVÁ, ZŮSTÁVÁ NA RÁNĚ PRUŽNÝ a pohybuje se s okolní zdravou pokožkou.

Tím, že HemaGel zůstává na povrchu a NEUVOLŇUJE ZE SVÉ STRUKTURY VODU, ani při DLOUHODOBÉM POUŽÍVÁNÍ NEZPŮSOBUJE MACERACI RÁNY.

Exsudativní fáze

Okamžitě po aplikaci dochází k eliminaci ROS – čímž je potencován účinek HemaGelu a tím urychlení hojení i oproti běžným přípravkům. HemaGel absorbuje sekret z rány, obě látky se mírně promíchají. Růstové faktory jsou zachovány v ráně. V případě nekrózy dochází působením HemaGelu k odloučení odumřelých buněk. Dodává do rány vlhkost, zabraňuje vzniku strupů, krusty a praskání vysušené rány. HemaGel zůstává na ráně a chrání ji proti přístupu infekce z vnějšího okolí.

Granulační fáze

Podporuje růst a tvorbu granulační tkáně. Zabraňuje hypergranulaci.

Epitelizační fáze

Podporuje dělení a přerůstání kožních buněk od okrajů rány. Změkčuje a zvláčňuje novou tkáň, zabraňuje kompresi jizvené tkáně a tím stažení okolní pokožky. NEMACERUJE okraje rány.

 

Negativní účinky ROS v procesu hojení rány prokazují následující práce:

1.     Oxidative stress in normal and impaired wound repair
Matthias Schäfer, Sabine Werner
Zdroj: Pharmacological Research, Volume 58, Issue 2, August 2008, Pages 165–171 DOI: 10.1016/j.phrs.2008.06.004
WWW: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661808001072


2.    Antioxidant Therapies for Wound Healing: A Clinical Guide to Currently Commercially Available Products
S.D. Fitzmaurice, R.K. Sivamani, R.R. Isseroff
Zdroj: Skin Pharmacology and Physiology 2011;24:113–126.
DOI: 10.1159/000322643
WWW: http://www.karger.com/Article/FullText/322643


3.    Reactive oxygen species (ROS) – a family of fate deciding molecules pivotal in constructive inflammation and wound healing
N Bryan, H Ahswin, N Smart, Y Bayon, S Wohlert, JA Hunt
Zdroj: European Cells and Materials 2012;24:249-65.
DOI: N/A
WWW: http://www.ecmjournal.org/journal/papers/vol024/vol024a18.php


4.    Time to wound closure in trauma patients with disorders in wound healing is shortened by supplements containing antioxidant micronutrients and glutamine: A PRCT
Sandra C. Blass, Hans Goost, René H. Tolba, Birgit Stoffel-Wagner, Koroush Kabir, Christof Burger, Peter Stehle, Sabine Ellinger
Zdroj: Clinical Nutrition, Volume 31, Issue 4 , Pages 469-475, August 2012.
DOI: 10.1016/j.clnu.2012.01.002
WWW: http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(12)00004-0/abstract


5.    Topical treatment with anti-oxidants and Au nanoparticles promote healing of diabetic wound through receptor for advance glycation end-products
Siang-An Chen, Han-Min Chen, Yeong-Der Yao, Chi-Feng Hung, Chi-Shun Tu, Yao-Jen Liang
Zdroj: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 47, Issue 5, 18 December 2012, Pages 875–883
DOI: 10.1016/j.ejps.2012.08.018


Novinky
Hemagel pomůže při léčbě akné

Hemagel pomůže při léčbě akné

Zanícená místa a jizvičky se neobjevují pouze po...

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Povrchové ranky, mezi něž patří škrábance a...

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

I přes bolest a případné krvácení jdeme s tímto...