Vyhlásenie

Dohoda o používaní stránok www.Hemagel.cz

  1.  Používaním, tzn. vstupom do internetových stránok www.hemagel.cz, uzatvárate Dohodu o používaní stránok (ďalej len „dohoda“) so spoločnosťou MeDitorial, s.r.o. (ďalej len MeDitorial), so sídlom Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 103858. Za akúkoľvek škodu vzniknutú používaním týchto internetových stránok vám či tretej osobe v dôsledku porušenia takejto dohody nenesie MeDitorial zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť nárokujúcej strane škodu v plnom rozsahu a výške. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.

  2.  Obsahom stránok informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Obsahom stránok najmä odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 88 zákona 121/2000 Zb. o práve autorskom. Každé nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom náležia ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a zriaďovateľovi databázy podľa zákona.

  3. Vaše otázky a pripomienky, ktoré vznesiete a zadáte prostredníctvom týchto stránok, nie sú s ohľadom na charakter stránok považované za dôverné a zriaďovateľ má právo ich publikovať a nakladať s nimi podľa svojho uváženia.

  4.  Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu stránok a plne v súlade so zákonom 138/2002 Zb. o regulácii reklamy v platnom znení.

  5.  Internetové stránky obsahujú i odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť MeDitorial v žiadnom rozsahu neručí za obsah takýchto odkazovaných stránok.

  6.  Spoločnosť MeDitorial si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu stránok a k zmenám ich používania bude vždy pripojený dátum zmeny.

  7.  Všetok obsah stránok, rovnako ako dizajn a informačný systém, je zaštítený spoločnosťou MeDitorial, ktorá ako jediná ručí za správnosť a relevanciu poskytovaných informácií. Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako informačný zdroj. V žiadnom prípade nenahrádzalekársku či inú odbornú starostlivosť!

  8.  Súčasťou internetových stránok www.hemagel.cz je i Poradňa lekára. Poradňa v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, skôr slúži ako alternatívny a nezáväzný zdroj informácií. Používateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať popri použití Poradne i odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať a pomôcť. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť zo škody na zdraví používateľa či tretích osôb vyplývajúcich z použitia Poradne.

  9.  Otázky posielané do Poradne slúžia aj ako informačný zdroj pre používateľov s rovnakými ťažkosťami. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať všetky otázky adresované lekárom prostredníctvom Poradne. Prevádzkovateľ preto žiada používateľov, aby v otázkach poskytovali len také informácie, ktoré môžu byť verejné, vyvarovali sa najmä informácií, ktoré by mohli konkretizovať osobu opytujúceho. Prosbám o nezverejnenie otázky nemôže teda prevádzkovateľ internetových stránok vyhovieť.

Novinky
Hemagel pomůže při léčbě akné

Hemagel pomůže při léčbě akné

Zanícená místa a jizvičky se neobjevují pouze po...

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Odřeniny a škrábance zahojí nejrychleji Hemagel

Povrchové ranky, mezi něž patří škrábance a...

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

Když sezení bolí… aneb Jak si poradit s anální fisurou

I přes bolest a případné krvácení jdeme s tímto...